19 Mart 2013 Salı

Reflü Hastalığında Doğru Teşhis İçin Neler Yapmalıdır?


4-DOĞRU TEŞHİS İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
1- Bir defa hastanın yakınmalarının tam ve doğru anlatılması ve bunun uzman tarafından değerlendirilmesi teşhisin en önemli kısmıdır. Çünkü doğru yönde kuşku uyanmalı ki o yönde ileri teşhis yöntemleri denenebilsin.
2- Reflü hastalığının tam veya tama yakın olarak aydınlatacak en iyi yöntem ENDOSKOPİ dir. Burada gerekli olan endoskopik yöntem ise ösofagogastroduodenoskopi--yani yemek borusu mide ve onikiparmak barsağının endoskopik incelenmesidir.
3- Özel cihazlarla yemek borusundaki asit oranının yani ph değerinin 24 saatlık düzeylerindeki değişiklikler takip edilir.
4- Dinamik sintigrafik incelemeyle reflü ve yemek borusu içindeki asit oranı hakkında fikir edinebilir.
5- Radyolojik olarak yani röntgen le yemek borusu ve mide grafisi çekilip işlem sırasında değişik manevralar yapılarak hiçdeğilse ileri vakaları aydınlatmak veya reflüyü tetikleyen tümör veya darlık gibi nedenleri tam olarak anlamak mümkündür.
6- Endoskopi sırasında biyopsi alınarak histopatolojik olarak yemekborusu zarında kansere yönelik değişilikler olup olmadığı anlaşılabilir.
7- Tedaviden teşhise yöntemiyle kısa sürede hastayı rahatlığa kavuşturmak için bir süre reflü hastalığı tedavisi uygulanarak sonuç takibedilebilir Bu yolla daima eksiklik ve yanlışlıklar olabilir gözönünde bulundurulmalıdır!

Gastroenterolog Dr. Refik Okçu Başlangıç yazılarım; Reflü 1 2- Reflü Hastalarında Hastaların Yakınmaları Nelerdir? 3- Reflü Hastalığının Sebepleri Nelerdir?